Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

 

 

 

 

Þriðjudagur, 11 júlí 2023 16:56

Starfsleyfi fyrir Hval hf gefið út.

Heilbrigðisnefnd Vesturlands hefur gefið út starfsleyfi vegna mengunarvarna  fyrir fyrirtækið Hval hf vegna starfsemi á Litla Sandi í Hvalfjarðarsveit eftir 184. fund nefndarinnar 11. júlí 2023.

Starfsleyfið byggir á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunareftirlit nr 550/2018. Leyfið var auglýst á vefsvæði Heilbrigðiseftirlits Vesturlands  frá 12. maí til 9.júní 2023. 

Hér má sjá bókun nefndarinnar í 2. tölulið  um starfsleyfi á dagskrá fundarins.:..  

 " 2. Starfsleyfi-  2.1 Hvalur hf. sækir um starfsleyfi fyrir vinnslu hvalaafurða Litla Sandi.

Drög að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir starfsemi Hvals hf. á Litla-Sandi í Hvalfjarðarsveit vegna vatnsveitu og mengunarvarna var auglýst á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Vesturlands föstudaginn 12. maí 2023. Alls bárust 35 athugasemdir við auglýsta tillögu að starfsleyfi Hvals hf. fyrir vinnslu hvalaafurða vegna mengunarvarna. Þar af bárust þrjár athugasemdir eftir að auglýstur frestur til athugasemda var liðinn undir lok. Þær athugasemdir hafa ekki efnislega þýðingu við mat á endurnýjun starfsleyfisins.

Orðalagsbreytingar voru gerðar á 1.1, 1.3.1, 1.1.3, 1.4, 3.2. og 4.1 í drögum að starfsleyfi.  Framkvæmdastjóra er falið að senda fyrirliggjandi svör til þeirra aðila sem gerðu athugasemdir við drög að endurnýjuðu starfsleyfi Hvals hf.

Tillaga að bókun: Starfsleyfi Hvals hf. á Litla Sandi er samþykkt með á orðnum breytingum til fjögurra ára. .. " 

Starfsleyfi Hvals 2023 

Hér má sjá svar Heilbrigðisnefndar Vesturlands við athugasemdum sem bárust. : Svar við athugasemdum

Fimmtudagur, 29 júní 2023 10:51

Starf til umsóknar- Heilbrigðisfulltrúi

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands auglýsir lausa til umsóknar stöðu heilbrigðisfulltrúa með starfssvæði á Vesturlandi og í Kjósarhreppi. Skrifstofa er í Melahverfi í Hvalfjarðarsveit.

Heilbrigðisfulltrúar starfa í umboði heilbrigðisnefnda og hafa umsjón með starfsleyfum fyrirtækja og eftirlit með hollustuháttum, matvælum, umhverfisgæðum og mengandi starfsemi í samræmi við eftirlitsáætlun hverju sinni. 

Laun taka mið af kjarasamningi sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  Ráðið er í starfið frá 1. september 2023.

Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Narfason, framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Vesturlands í síma 6206566, netfang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Sjá nánar auglýsingu um starfið hér: 

Heilbrigðisfulltrúi - Vesturland | Heilbrigðiseftirlit Vesturlands (alfred.is)

Þriðjudagur, 27 júní 2023 09:02

Gyltubúið Hýrumel ehf. - Nýtt starfsleyfi

Hér með eru auglýst drög að nýju starfsleyfi fyrir starfsemi Gyltubúsins Hýrumel ehf. á svínabúi sem staðsett er á Hýrumel í Borgarbyggð. Fyrra leyfi var gefið út 29. júní 2011 og gilti til 29. júni 2023. Leyfið var yfirfært á nýjan rekstraraðila þann 17. maí 2022.

Tillaga að starfsleyfi: Starfsleyfi

Umsókn um endurnýjun starfsleyfis barst 26. júní 2023. Umsækjandi f.h. fyrirtækisins er Geir Gunnar Geirsson. 

Samkvæmt upplýsingum á umsókn er sótt um um leyfi fyrir: ,,Gyltubú með stæði fyrir 600 gyltur og 1.650 aligrísi yfir 30kg". Umsóknina má sjá hér: Umsókn

Núgildandi leyfi gildir frá 29. júní 2011 til 29. júní 2023. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands stefnir á að gefa út leyfi til 12 ára í samræmi við landnotkun á landbúnaðarsvæði í Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022.

Leyfið er gefið út skv. lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.

Starfsleyfisskilyrði munu byggja á efirfarandi almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir alifugla- og svínabú starfsleyfisskilyrði. Um starfsemina gildir einnig reglugerð nr. 520/2015 um eldishús alifugla, loðdýra og svína. 

 

Tillögu að starfsleyfi ber að auglýsa í 4 vikur á heimasíðu Heilbrigðiseftirlitsins, skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fyrir 26. júlí 2023.

Hér með er auglýst tillaga að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir starfsemi Íslenskrar bláskeljar og sjávargróðurs ehf. í Stykksihólmi vegna mengunarvarna.

Tilkynning um breytingu á starfsleyfi barst þann 2. júní 2023. Umsækjandi fyrir hönd fyrirtækisins er Símon Sturluson. Núgildandi leyfi gildir til 4. apríl 2024.

Hér má sjá umsóknina: Tilkynning um breytingu

Starfsleyfið er gefið út í samræmi við lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, IV viðauka. Starfsemin fellur jafnframt undir reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, viðauka X, lið 4.15.: Önnur sambærileg starfsemi með vinnslu og úrvinnslu á efnum úr jurta- og dýraríkinu, 5.5. vinnsla fisks og annarra sjávarafurða, önnur en í viðauka I.

Hér má sjá drög að starfsleyfi með starfsleyfisskilyrðum: tillaga

Í tillögu að endurnýjuðu starfsleyfi hefur takmörkun á vinnslumagni (liður 1.3.) verið tekinn út, þar sem Matvælastofnun gefur út leyfi fyrir framleiðslumagni og hefur eftirlit með starfseminni í samræmi við matvælalög. 

Tillögu að starfsleyfi fyrir starfseminni ber að auglýsa í 4 vikur á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Vesturlands, skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fyrir 22. júlí 2023.

Hér með eru auglýst drög að starfsleyfi fyrir starfsemi Íslenska gámafélagsins ehf., kt. 470596-2289 á sorphirðu og rekstri gámastöðvar að Vesturbraut 22 í Búðardal. 

Umsókn um starfsleyfi barst 5. apríl 2023. Í umsókn er sótt um starfsleyfi fyrir sorphirðu og rekstri móttökustöðvar. Umsóknina má sjá hér.

Starfsleyfi fyrir rekstri móttökustöðvar fyrir úrgang og flutning á úrgangi er gefið út skv. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Um starfsemina gilda m.a. almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi eins og við á: Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi.pdf (ust.is)

Jafnframt gilda samræmd starfsleyfisskilyrði fyrir móttökustöðvar vegna ökutækja sem áformað er að farga. Skilyrðin má sjá í meðfylgjandi hlekk: Starfsleyfisskilyrði fyrir móttökustöðvar ökutækja.pdf 

Tillögu að starfsleyfi gámastöðvarinnar ber að auglýsa í minnst 4 vikur skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Hér má sjá tillögu að nýju starfsleyfi Íslenska gámafélagið Búðardal, tillaga í auglýsingu

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fyrir 19. júlí 2023.

Hér með eru auglýst drög að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir starfsemi Olís ehf  vegna eldneytisafgreiðslu að Aðalgötu 25 í Stykkishólmi.. Umsókn barst þann 16. maí 2023  frá Olís ehf  kt: 500269-3249. Umsækjandi fyrir hönd fyrirtækisins er Heiða Óladóttir.  Núverandi leyfi var gefið út 29. júlí 2011 og gildir til 29. júlí 2023.

Í umsókn er sótt um "sjálfafgreiðslustöð með eldsneyti".  Gögn vegna umsóknar.: Stykkishólmur Umsókn og Stykkishólmur greinargerð og afstöðumynd og olíuskilja

 Heilbrigðiseftirlit Vesturlands gefur út starfsleyfi sem nær til afgreiðslu eldneytis. Leyfið er gefið út skv. lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998.

Fram kemur í umsókn að þrír neðanjarðar tvöfaldir stálgeymar séu við stöðina (40 þúsund lítrar x2 og 10 þúsund litra) og eru smíðaðir árið 2013.  Allir tankar voru endurnýjaðir 2015 og settir niður tvöfaldir tankar frá CGH.    Hjá ÓB Stykkishólmi er selt dísel, lituð dísel og bensín.

Starfsleyfisskilyrði munu byggja á efirfarandi almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir mengandi starfsemi : Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi.pdf (ust.is)

Starfsleyfisskilyrði fyrir eldsneytissöluna ber að auglýsa í minnst 4 vikur skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   fyrir 14. júní 2023

Hér með eru auglýst drög að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir starfsemi Olís ehf  vegna eldneytisafgreiðslu að Brúartorgi 8 í Borgarnesi. Umsókn barst þann 5. maí 2023  frá Olís ehf  kt: 500269-3249. Umsækjandi fyrir hönd fyrirtækisins er Heiða Óladóttir.  Núverandi leyfi var gefið út 30. júní 2011 og gildir til 30. júní 2023.

Í umsókn er sótt um "þjónustustöð með eldsneyti, dagvöru og grilli".  Gögn vegna umsóknar.: Umsókn Borgarnes og Greinargerð og Olís Borgarnes afstöðumynd og Olís Borgarnes olíu og sandskilja 

 Heilbrigðiseftirlit Vesturlands gefur út starfsleyfi sem nær til afgreiðslu eldneytis. Leyfið er gefið út skv. lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998.

Fram kemur í umsókn að eldsneytisgeymar séu þrír neðanjarðartankar ( 25 þúsund x2 + 10.500 lítrar) og eru  frá árinu 1996 og tveir ofanjarðartankar (6000 + 4000 lítra) frá árinu 2018 og 2020.  Neðanjarðargeymarnir eru klæddir í dúk sem túlkast sem lekavörn.  Hjá Olís í Borgarnesi er selt dísel, lituð dísel, bensín og adblue. 

Starfsleyfisskilyrði munu byggja á efirfarandi almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir mengandi starfsemi : Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi.pdf (ust.is)

Starfsleyfisskilyrði fyrir eldsneytissöluna ber að auglýsa í minnst 4 vikur skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   fyrir 13. júní 2023

Hér með eru auglýst drög að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir starfsemi Hvals hf. á Litla Sandi í Hvalfjarðarsveit vegna mengunarvarna.

Umsókn um endurnýjun barst þann 29. mars 2023. Umsækjandi er Hvalur hf.  kennitala: 650169-6549. Umsækjandi fyrir hönd fyrirtækisins er Kristján Loftsson. Umsókn er unnin af verkfræðistofunni Eflu.

Samkvæmt upplýsingum á umsókn er sótt um "vinnslu á hvalaafurðum."

Núgildandi leyfi gilti  til 1. maí 2023. 

Starfsleyfið er gefið út í samræmi við lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, IV viðauka. Starfsemin fellur jafnframt undir reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, viðauka X, lið 4.12: Framleiðsla á mjöli og feiti úr sláturúrgangi, 4.13 Fitu- og lýsisvinnsla og 5.2 kjötvinnsla önnur en í viðauka I. Starfsleyfið mun gilda fyrir allt að 20 þúsund persónueiningum frá vinnsluhluta fráveitunnar. 

Hér má sjá drög að starfsleyfi með starfsleyfisskilyrðum. Hvalur hf Drög

Starfsleyfisskilyrði fyrir starfsemi Hvals hef ber að auglýsa í minnst 4 vikur skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á neffangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fyrir 9. júní 2023.

Hér með er auglýst tillaga að starfsleyfi fyrir rekstri  Motorcrossklúbbs Snæfellsbæjar (MXS) á aksturssvæði  fyrir vélknúin ökutæki  sem staðsett er á Breiðinni, utan Ennis,  Snæfellsbæ.

Umsækjandi fyrir hönd Mótorkrossklúbbs Snæfellsbæjar kt: 460401-2910, er Janus Jónsson. 

Umsókn um endurnýjað starfsleyfi barst Heilbrigðiseftirliti Vesturlands þann 3. febrúar 2023. Núgildandi leyfi  gildir frá 24. maí 2019 til 24. maí 2023. 

Starfsemin er í samræmi við Aðalskipulag Snæfellsbæjar 2015-2031, - merkt íþróttasvæði ÍÞ4 á uppdrætti og er 10.7 hektarar að stærð. 

Starfsleyfi fyrir rekstri akstursvæða  er gefið út skv. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Tillögu að starfsleyfi fyrir aksturssvæði  ber að auglýsa í 4 vikur á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Vesturlands skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fyrir 8. júní nk.

Hér má sjá tillögu að endurnýjuðu starfsleyfi með starfsleyfisskilyrðum, Starfsleyfisskilyrði Mótorkrossbraut drög

Hér má sjá umsóknina: Mótorkross umsókn og umgengisreglur klúbbsins: umgengisreglur MXS

Umsókn um  starfsleyfi fyrir malarnámu að Stóru-Fellsöxl Hvalfjarðarsveit barst þann 4. apríl 2023 ásamt fylgigögnum. Umsækjandi  fyrir hönd  Þróttar ehf; kt: 420369-3879, er  Fannar Freyr Helgason. 

Í umsókn kemur fram: " Malarnám í Stóru-Fellsöxl í Hvalfjarðarsveit. Áætlað er að vinna efni á bilinu 10.000 - 50.000 m3 á ári". Með umsókn fylgdi greinargerð og kort af núverandi efnistökusvæði og framtíðarsvæði. 

 Leyfi fyrir malarnámur er gefið út skv.  lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998 og ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit.

Starfsleyfisskilyrði fyrir starfsemina ber að auglýsa í minnst 4 vikur  skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018, um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, X-viðauki grein 2.6. 

Starfsleyfi mun byggja í grunnatriðum á starfsleyfisskilyrðum sem sjá má á vef Umhverfisstofnunar ásamt ákvæðum frá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands  Starfsleyfisskilyrði fyrir stórar námur  

 

Athugasemdir skulu berast á  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fyrir 10. maí 2023.

Hér er  má finna gögn vegna umsóknarinnar.  Stóra-Fellsöxl umsókn og greinargerð 

Hér með er auglýst tillaga að starfsleyfi fyrir rekstri Skotfélags Akraness á skotæfingasvæði sem staðsett er á landspildu úr landi Óss við Akrafjall.

Umsókn um endurnýjað starfsleyfi barst Heilbrigðiseftirliti Vesturlands þann 10. mars 2023. Fyrra leyfi tók gildi 5. maí 2021 og gilti í tvö ár eða til 5. maí 2023.

Starfsleyfi fyrir rekstri skotvalla er gefið út skv. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Tillögu að starfsleyfi fyrir skotvelli ber að auglýsa í 4 vikur á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Vesturlands skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fyrir 15. apríl nk.

 

Hér má sjá tillögu að endurnýjuðu starfsleyfi með starfsleyfisskilyrðum, ásamt greinargerð Tillaga að starfsleyfi

Hér má sjá umsókn Skotfélags Akraness Umsókn Skotfélags Akraness

Hér með eru auglýst drög að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir starfsemi Reykjabúsins ehf. á kjúklingaeldi sem staðsett er á Fögrubrekku í Hvalfjarðarsveit. 

Umsókn barst þann 14. mars 2023. Umsækjandi er Reykjabúið ehf,  kennitala: 581187-2549. Umsækjandi fyrir hönd fyrirtækisins er Jón Magnús Jónsson. 

Samkvæmt upplýsingum á umsókn er sótt um kjúklingaeldi : " landbúnaður, engar breytingar á rekstri um all langt skeið. Bú undir 40.000 stæðum ". 

Núgildandi leyfi gildir frá 5. maí 2021  til 5. maí 2023. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands stefnir á að gefa út leyfi til 12 ára í samræmi við landnotkun á landbúnaðarsvæði Fögrubrekku í  Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2020 -2032.

Leyfið er gefið út skv. lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998.

Starfsleyfisskilyrði munu byggja á efirfarandi almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir alifugla- og svínabú : Starfsleyfisskilyrði fyrir alifugla- og svínabú - 

Tillögu að starfsleyfi ber að auglýsa í 4 vikur á heimasíðu Heilbrigðiseftirlitsins, skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. 

Um starfsemina gildir einnig reglugerð nr. 520/2015 um eldishús alifugla, loðdýra og svína. 

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   fyrir 13. apríl 2023. 

Þriðjudagur, 24 janúar 2023 14:08

N1 ehf - Bátadæla Akranes - Auglýsing

Hér með eru auglýst drög að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir starfsemi N1 ehf vegna eldneytisgeymis með dælu á höfninni á Akranesi.  Umsókn barst þann 23. janúar 2023  frá N1 ehf,  kt: 411003-3370. Umsækjandi fyrir hönd fyrirtækisins er Reynir Leósson. 

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands gefur út starfsleyfi sem nær til afgreiðslu eldneytis. Leyfið er gefið út skv. lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998.

 Í umsókn er sótt um " bátadæla Akranesi,  tvöfaldur 10.000 lítra geymir. (2x5000 L hólf).  Einnig kemur fram að um sé að ræða tvöfaldan þrýsting með vökva á milli birgða. Aldur geymis er frá árinu 2006. 

Starfsleyfisskilyrði munu byggja á efirfarandi almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir mengandi starfsemi : Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi.pdf (ust.is)

Starfsleyfisskilyrði fyrir bensínafgreiðslustöðina ber að auglýsa í minnst 4 vikur skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   fyrir 21. febrúar 2023

Þriðjudagur, 24 janúar 2023 14:01

N1 ehf - Bátadæla Grundarfjarðarhöfn - Auglýsing

Hér með eru auglýst drög að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir starfsemi N1 ehf vegna eldneytisgeymis með dælu á höfninni í Grundarfirði. Umsókn barst þann 23. janúar 2023  frá N1 ehf,  kt: 411003-3370. Umsækjandi fyrir hönd fyrirtækisins er Reynir Leósson. 

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands gefur út starfsleyfi sem nær til afgreiðslu eldneytis. Leyfið er gefið út skv. lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998.

 Í umsókn er sótt um " bátadæla Grundarfjarðarhöfn,  tvöfaldur 10.000 lítra geymir.  Einnig kemur fram að um sé að ræða tvöfaldan þrýsting með vökva á milli birgða. Aldur geymis er frá árinu 2005. 

Starfsleyfisskilyrði munu byggja á efirfarandi almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir mengandi starfsemi : Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi.pdf (ust.is)

Starfsleyfisskilyrði fyrir bensínafgreiðslustöðina ber að auglýsa í minnst 4 vikur skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   fyrir 21. febrúar 2023

Þriðjudagur, 24 janúar 2023 13:56

N1 ehf- Bátadæla Ólafsvíkurhöfn - Auglýsing

Hér með eru auglýst drög að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir starfsemi N1 ehf vegna eldneytisgeymis með dælu á bryggjunni í Ólafsvík. Umsókn barst þann 23. janúar 2023  frá N1 ehf,  kt: 411003-3370. Umsækjandi fyrir hönd fyrirtækisins er Reynir Leósson. 

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands gefur út starfsleyfi sem nær til afgreiðslu eldneytis. Leyfið er gefið út skv. lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998.

 Í umsókn er sótt um " bátadæla Ólafsvíkurhöfn,  tvöfaldur 20.000 lítra geymir, (2x10000L).  Einnig kemur fram að um sé að ræða tvöfaldan þrýsting með vökva á milli birgða. Aldur geymis er frá árinu 2006. 

Starfsleyfisskilyrði munu byggja á efirfarandi almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir mengandi starfsemi : Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi.pdf (ust.is)

Starfsleyfisskilyrði fyrir bensínafgreiðslustöðina ber að auglýsa í minnst 4 vikur skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   fyrir 21. febrúar 2023

Þriðjudagur, 24 janúar 2023 13:19

N1 ehf - Bátadæla á Rifi. - Auglýsing

Hér með eru auglýst drög að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir starfsemi N1 ehf vegna eldneytisgeymis með dælu á bryggjunni á Rifi.  Umsókn barst þann 23. janúar 2023  frá N1 ehf,  kt: 411003-3370. Umsækjandi fyrir hönd fyrirtækisins er Reynir Leósson. 

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands gefur út starfsleyfi sem nær til afgreiðslu eldneytis. Leyfið er gefið út skv. lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998.

 Í umsókn er sótt um " bátadæla Rif,  tvöfaldur 10000 lítra geymir".  Einnig kemur fram að þarna sé einfaldur geymir í þró. Aldur geymis er frá árinu 2004. 

Starfsleyfisskilyrði munu byggja á efirfarandi almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir mengandi starfsemi : Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi.pdf (ust.is)

Starfsleyfisskilyrði fyrir bensínafgreiðslustöðina ber að auglýsa í minnst 4 vikur skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   fyrir 21. febrúar 2023

Þriðjudagur, 24 janúar 2023 12:55

N1 ehf - Bátadæla Stykkishólmi. - Auglýsing.

Hér með eru auglýst drög að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir starfsemi N1 ehf vegna eldneytisgeymis með dælu á bryggjunni í Stykkishólmi.  Umsókn barst þann 23. janúar 2023  frá N1 ehf,  kt: 411003-3370. Umsækjandi fyrir hönd fyrirtækisins er Reynir Leósson. 

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands gefur út starfsleyfi sem nær til afgreiðslu eldneytis. Leyfið er gefið út skv. lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998.

 Í umsókn er sótt um " bátadæla Stykkishólmur, tvöfaldur 6000 lítra geymir".  Einnig kemur fram að þarna sé tvöfaldur þrýstingur- með vökva á mili birgða. Aldur geymis er frá árinu 2007. 

Starfsleyfisskilyrði munu byggja á efirfarandi almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir mengandi starfsemi : Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi.pdf (ust.is)

Starfsleyfisskilyrði fyrir bensínafgreiðslustöðina ber að auglýsa í minnst 4 vikur skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   fyrir 21. febrúar 2023

Fimmtudagur, 19 janúar 2023 15:42

N1 ehf Grundarfirði - Bensínstöð- Auglýsing

Hér með eru auglýst drög að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir starfsemi N1 ehf vegna  bensínstöðvar/sjálfsafgreiðslu á Grundargötu 38 í Grundarfirði. Umsókn barst þann 17. janúar 2023  frá N1 ehf,  kt: 411003-3370. Umsækjandi fyrir hönd fyrirtækisins er Jón Viðar Stefánsson. Í umsókn er sótt um " bensínstöð, ómönnuð sjálfsafgreiðslustöð". 

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands gefur út starfsleyfi sem nær til afgreiðslu eldneytis. Leyfið er gefið út skv. lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998. Fram kemur í umsókn að eldsneytisgeymar séu tveir og eru  frá árinu 2000.  Stærð geymana er: 30 000 lítrar fyrir bensín og  20 000 lítrar fyrir díselolíu. Um er að ræða geyma með tvöfaldan þrýsting  með vökva á milli birgða. 

Starfsleyfisskilyrði munu byggja á efirfarandi almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir mengandi starfsemi : Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi.pdf (ust.is)

Starfsleyfisskilyrði fyrir bensínafgreiðslustöðina ber að auglýsa í minnst 4 vikur skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   fyrir 16. febrúar 2023

Page 1 of 5