Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

Gjaldskrá

 Gjöld  eru innheimt samkvæmt gjaldskrá  fyrir heilbrigðis-, mengunarvarna- og matvælaeftirlit á starfssvæði Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Hér má finna tengil á gjaldskrá HeV 

 

 

 .